Zwierzęta w opałach

Co zrobić kiedy widzisz zwierzę w potrzebie?

Jeśli widzisz bezdomnego, błąkającego się po ulicy psa:

- zadzwoń po Straż Miejską, tel. 986 
W Legnicy działa specjalny Eko Patrol Straży Miejskiej, który zajmuje się odławianiem bezdomnych zwierząt, a także opieką nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach (miasto opłaca w tym celu trzech weterynarzy, którzy mają obowiązek zająć się takim zwierzęciem: 1. Marek Wytrykowski, ul. Asnyka 22g/10, 2. Regina Łatanowska, ul. Legnicka 12, Zimnice). Eko Patrol dysponuje specjalnym samochodem do przewozu zwierząt, odpowiednim sprzętem oraz czterema przeszkolonymi pracownikami. 
Jeżeli SM odmówi udzielenia pomocy masz prawo, a nawet powinieneś złożyć skargę do komendanta na takie zachowanie - to jedyny sposób by zmusić ich do właściwej pracy!
Natomiast w zakresie udzielania interwencyjnej pomocy zwierzętom poszkodowanym, znalezionym na terenie Gminy Legnica i przyniesionym przez mieszkańców oraz straż miejską i policję miasto zawarło w 2018r. porozumienie z:
  • Jerzym Legieniem -  Przychodnia Weterynaryjna, ul. Wrocławska 172 B  w Legnicy, tel: (76) 85 66 222.
Jeżeli wiesz, że gdzieś w Twoim otoczeniu ma miejsce znęcanie się nad zwierzętami 
- masz obowiązek powiadomić Policję tel. 997, która musi zareagować. 
Teraz możesz to zrobić także przez Internet.  
W razie odmówienia pomocy pisz skargę! 

Znęcanie się nad zwierzętami to np.:
umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie)
używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból
bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn
przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu
transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres
używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć
złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt
utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji
porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje
wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu
utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku

Ponadto zabrania się:
trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m!


Pamiętaj, że każde z tych działań zagrożone jest karą grzywny lub pozbawienia wolności do lat dwóch!!!


Jeżeli nie uzyskasz pomocy od Straży Miejskiej i Policji (pamiętaj o skargach!) lub Twój problem jest inny niż wyżej wymienione, skontaktuj się z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Legnicy, ul. Złotoryjska 50, mail: legnica.toz@gmail.com lub innych ogólnopolskich organizacji, które mają dużą skuteczność w pomocy zwierzętom w całej Polsce mi.n. Viva, Pogotowie dla Zwierząt.

Jeżeli mimo to wszyscy odmówią Ci pomocy skontaktuj się z nami i opisz nam problem z jakim się spotkałeś: wolontariuszkischronlegnica@gmail.com

Pamiętaj, to bardzo ważne! 
Zawsze staraj się udokumentować przypadki niewłaściwego traktowania zwierząt - rób zdjęcia lub nagrywaj filmy. To bardzo ważne i niezbędne dla odebrania zwierzęcia i ukarania sprawców! 

2 komentarze:

  1. Widze że blog się rozwija. I bardzo dobrze, ktoś w tym mieście musi mieć odwagę mówić prawdę !

    OdpowiedzUsuń
  2. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

    OdpowiedzUsuń