Polskie prawo

1. Ustawa o ochronie zwierząt:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030770687

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt:
http://www.boz.org.pl/prawo/rozp_schro_04.pdf

4. Uchwała Rady Gminy Legnica w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi za rok 2012:
http://www.portal.legnica.eu/dokumenty/dokument/dok/1865.html

5. Instrukcja w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli w schroniskach dla zwierząt: 
http://www.wetgiw.gov.pl/files/3680_GIWz.420-AW-32-11-schroniska-dla-zwierzat.pdf

6. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Gminy Legnica w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi za rok 2012:
http://file4u.pl/download/3531227/sprawozdanie_www.file4u.pl.pdf

7. Uchwała Rady Gminy Legnica w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi za rok 2013:
http://www.portal.legnica.eu/dokumenty/dokument/dok/2179.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz